Fysiske krav til gradering

Tabellen nedenfor beskriver fysiske krav til forskjellige graderinger.  Kravene er hentet fra TTU sin hjemmeside.

Detaljer:

  • Utøvere under 15 år kan ta armhevinger på knærne og på flat hand.
  • Kvinner på Cup gradering kan ta armhevinger på knærne.
  • Armhevinger er valgfritt for 8. og 7 Cup.
  • Armhevinger for 6. Cup og oppover for utøvere 15 år og eldre skal utføres på knokene
  • Utøvere 40 år og eldre kan få et ekstra minutt om behov.
  • Utøvere 50 år og eldre kan få to ekstra minutt om behov.
  • Fysisk krav er frivillig for utøvere 60 år og eldre.