Om gradering og pensum

Pensum

Pensum inneholder opplæringsmål og øving av ferdigheter som blir stilt som krav ved gradering. Pensum for hvert belte inneholder også tidligere pensum. En kan forvente å måtte utføre pensum som ble stilt som krav for tidligere graderinger. Pensum er instruert på øvinger men anbefalt for utøvere å øve og studere utenom treninger også. Merk, ikke bruk eller øv TaeKwonDo på en måte som kan skade deg, andre eller TaeKwonDo og klubb sitt omdømme.

Gradering

Når mester forslår en graderingsrunde blir de tatt opp med styret. I fellesskap blir valgramme bestemt som mester bruker til å velge de som er klare til graderingsprøve. Bestått prøve innebærer gradering til et høgere belte. Viktig å merke seg at mester med støtte av styret velger individuelt hvem bedømmes som klar til gradering. Mange faktorer må være riktige, bl.a. fysik, ferdigheter, kunnskap, oppmøte og holdning.