Medlemskap og treningsavgift

Medlemskap: 

Du kan registrere deg som medlem i klubben ved å klikke på «Bli medlem» i hovedmenyen. Våre treningar følger skuleruta og innbetaling av medlemskontingent er pr. semester (vår/haust).

Treningsavgift for 2021

  • Barn (under 12 år): kr 450 pr. semester
  • Ungdom (12 – 16 år): kr 600pr.  semester
  • Vaksen (over 16 år): kr 850 pr. semester