Teknikker

Videoene nedenfor viser grunnteknikkger for alle Cup/farge beltene.  Teknikkene er delt opp i spark, slå, forsvar og stillinger.   Disse teknikkene er også å finne i «TaeKwonDo Junior» og «TaeKwonDo Gibon» bøkene fra Grandmaster Cho Woon Sup.  Disse bøkene kan vises på treninger og evt bestilles for deltakere.

Chagi (Spark)

 

Jirugi (Slå)

 

 

Makki (Forsvar)

 

 

Sogui (Stillinger)